能直接看gv网站

杨老师诗词网欢迎您,游客

袁州州学记

作者:李觏 朝代:宋代
袁州州学记原文

  皇帝二十有三年,制诏州县立学。惟时守令,有哲有愚。有屈力殚虑,祗顺德意;有假官借师,苟具文书。或连数城,亡诵弦声。倡而不和,教尼不行。

  三十有二年,范阳祖君无泽知袁州。始至,进诸生,知学宫阙状。大惧人材放失,儒效阔疏,亡以称上意旨。通判颍川陈君侁,闻而是之,议以克合。相旧夫子庙,狭隘不足改为,乃营治之东。厥土燥刚,厥位面阳,厥材孔良。殿堂门庑,黝垩丹漆,举以法。故生师有舍,庖廪有次。百尔器备,并手偕作。工善吏勤,晨夜展力,越明年成。

  舍菜且有日,盱江李觏谂于众曰:“惟四代之学,考诸经可见已。秦以山西鏖六国,欲帝万世,刘氏一呼,而关门不守,武夫健将,卖降恐后,何耶?诗书之道废,人惟见利而不闻义焉耳。孝武乘丰富,世祖出戎行,皆孳孳学术。俗化之厚,延于灵、献。草茅危言者,折首而不悔;功烈震主者,闻命而释兵;群雄相视,不敢去臣位,尚数十年。教道之结人心如此。今代遭圣神,尔袁得贤君,俾尔由庠序,践古人之迹。天下治,则谭礼乐以陶吾民:一有不幸,尤当仗大节,为臣死忠,为子死孝。使人有所赖,且有所法。是睢朝家教学之意。若其弄笔墨以徼利达而已,岂徒二三子之羞,抑亦为国者之忧。”

  此年实至和甲午,夏某月甲子记。

袁州州学记拼音解读

能直接看gv网站  huáng dì èr shí yǒu sān nián ,zhì zhào zhōu xiàn lì xué 。wéi shí shǒu lìng ,yǒu zhé yǒu yú 。yǒu qū lì dān lǜ ,zhī shùn dé yì ;yǒu jiǎ guān jiè shī ,gǒu jù wén shū 。huò lián shù chéng ,wáng sòng xián shēng 。chàng ér bú hé ,jiāo ní bú háng 。

  sān shí yǒu èr nián ,fàn yáng zǔ jun1 wú zé zhī yuán zhōu 。shǐ zhì ,jìn zhū shēng ,zhī xué gōng què zhuàng 。dà jù rén cái fàng shī ,rú xiào kuò shū ,wáng yǐ chēng shàng yì zhǐ 。tōng pàn yǐng chuān chén jun1 shēn ,wén ér shì zhī ,yì yǐ kè hé 。xiàng jiù fū zǐ miào ,xiá ài bú zú gǎi wéi ,nǎi yíng zhì zhī dōng 。jué tǔ zào gāng ,jué wèi miàn yáng ,jué cái kǒng liáng 。diàn táng mén wǔ ,yǒu è dān qī ,jǔ yǐ fǎ 。gù shēng shī yǒu shě ,páo lǐn yǒu cì 。bǎi ěr qì bèi ,bìng shǒu xié zuò 。gōng shàn lì qín ,chén yè zhǎn lì ,yuè míng nián chéng 。

能直接看gv网站  shě cài qiě yǒu rì ,xū jiāng lǐ gòu shěn yú zhòng yuē :“wéi sì dài zhī xué ,kǎo zhū jīng kě jiàn yǐ 。qín yǐ shān xī áo liù guó ,yù dì wàn shì ,liú shì yī hū ,ér guān mén bú shǒu ,wǔ fū jiàn jiāng ,mài jiàng kǒng hòu ,hé yē ?shī shū zhī dào fèi ,rén wéi jiàn lì ér bú wén yì yān ěr 。xiào wǔ chéng fēng fù ,shì zǔ chū róng háng ,jiē zī zī xué shù 。sú huà zhī hòu ,yán yú líng 、xiàn 。cǎo máo wēi yán zhě ,shé shǒu ér bú huǐ ;gōng liè zhèn zhǔ zhě ,wén mìng ér shì bīng ;qún xióng xiàng shì ,bú gǎn qù chén wèi ,shàng shù shí nián 。jiāo dào zhī jié rén xīn rú cǐ 。jīn dài zāo shèng shén ,ěr yuán dé xián jun1 ,bǐ ěr yóu xiáng xù ,jiàn gǔ rén zhī jì 。tiān xià zhì ,zé tán lǐ lè yǐ táo wú mín :yī yǒu bú xìng ,yóu dāng zhàng dà jiē ,wéi chén sǐ zhōng ,wéi zǐ sǐ xiào 。shǐ rén yǒu suǒ lài ,qiě yǒu suǒ fǎ 。shì suī cháo jiā jiāo xué zhī yì 。ruò qí nòng bǐ mò yǐ jiǎo lì dá ér yǐ ,qǐ tú èr sān zǐ zhī xiū ,yì yì wéi guó zhě zhī yōu 。”

  cǐ nián shí zhì hé jiǎ wǔ ,xià mǒu yuè jiǎ zǐ jì 。


※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

相关翻译

相关赏析

作者介绍

李觏
李觏 李觏:字秦伯,北宋思想家。…详情

袁州州学记原文,袁州州学记翻译,袁州州学记赏析,袁州州学记阅读答案,出自李觏的作品

版权声明:本文内容由网友上传(或整理自网络),原作者已无法考证,版权归原作者所有。翰林诗词网免费发布仅供学习参考,其观点不代表本站立场。

转载请注明:原文链接 | http://latondilla.com/shi/62024.html